Енергийни продукти на Toshiba

Напредък в енергийните продукти

Ние използваме богатия си опит и експертни познания, за да разработваме ценни технологии за изключително важни системи.

Това включва както възобновяема водородна енергия и разпределителни системи от ново поколение, така и топлинни, водноелектрически и ядрени енергийни решения. По този начин Toshiba допринася за създаването на енергийна мрежа, която подобрява качеството на живот на хората по целия свят.

Научете повече ►

Съхранение от Toshiba

Свръхбързи данни

Toshiba задава темпото в разработката на решения за съхранение на големи по обем данни, като същевременно поддържа своите клиенти добре осведомени в нарастващото море от информация.

Ние осигуряваме градивните елементи на продуктите за съхранение, чието приложение е на само в смартфоните и таблетите (чрез NAND флаш паметите и BiCS FLASH™), но също и в центровете за данни и сървърите (от инфраструктурата на SSD дисковете до твърдите дискове за големите предприятия).

Научете повече ►

Инфраструктура от Toshiba

Тестът на времето

Чрез нашите решения за публичната инфраструктура, обществените сгради и съоръжения и индустриалните системи ние целим изграждането на устойчиво общество, което осигурява защита, безопасност и надеждност на хората.

Ключовите разработи в тези области включват енергоспестяващи и екологосъобразни системи и решения за важни аспекти в глобалната промишленост, като например водоснабдяването и канализацията, пътните и железопътните системи, системите за климатизация и осветление.

Научете повече ►

Stories from Toshiba