* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Повече информация за Toshiba

Повече информация за Toshiba
Toshiba е световен лидер и пионер във високите технологии, производител и дистрибутор на разнообразни електронни и електрически продукти, използващи най-модерните технологии, включително информационно и комуникационно оборудване и системи, цифрови продукти за крайни потребители, електронни устройства и компоненти, електросистеми, включително такива за ядрена енергия, индустриални и социални инфраструктурни системи и домашни устройства. Toshiba е основана през 1875 г. и понастоящем разполага с мрежа от над 740 фирми, с 204 000 служители по цял свят, а годишните продажби възлизат на над 6,3 трилиона йени (68 милиарда щатски долара).
Още >


Управление на околната среда
Toshiba Group упражнява управление на околната среда, което спомага за хармонията с природата и допринася за създаването на по-богат начин на живот за обществото. Въз основа на основните правила за околната среда Toshiba Group се стреми систематично да популяризира инициативите за околната среда в съответствие с "Визия за околната среда", където са зададени многобройни цели, които трябва да бъдат постигнати, и където са установени доброволни екологични планове. Доброволните екологични планове представляват планове за действие за постигането на многобройни цели.
Още >


Корпоративни дейности за социална отговорност
Най-важните положения на корпоративната и социалната отговорност са в основата на стратегията и бизнеса на Toshiba, като обхващат философията и правилата, управлението, ангажимента на заинтересованите лица, социалните действия и корпоративното гражданство. Ценности, като зачитането на човешкия живот, осведомеността по въпросите на околната среда и спазването на законовите изисквания, са тясно интегрирани в ежедневните ни дейности като корпоративен гражданин на планетата Земя.
Още >


Toshiba Research Europe Ltd.
Toshiba Research Europe Ltd (TREL) в Обединеното кралство е една от световните организации за изследване и развитие на корпоративно ниво, основана от Toshiba Corporation, Япония, и се състои от две лаборатории – Cambridge Research Laboratory (CRL) в Кеймбридж и Telecommunications Research Laboratory (TRL) в Бристол.
Cambridge Research Laboratory | Telecommunications Research Laboratory