* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18 май 2017 г.
Toshiba Europe GmbH

Уязвимост на фърмуер на Intel


Intel Corporation („Intel“) обяви, че за определени продукти на Intel съществува повишаване на уязвимостта на привилегиите за функцията за отдалечено управление, включително фърмуера на Intel® Active Management Technology. В момента се разработва фърмуерна актуализация за засегнатите продукти на Toshiba. До издаването на тази фърмуерна актуализация препоръчваме на клиентите, притежаващи засегнат продукт, да изключат посочената по-горе функционалност (вж. 3. Препоръки).

1. Информация от Intel относно защитата и уязвимостта

Intel публикува информация за защитата относно повишаване на уязвимостта на привилегиите за фърмуера на Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability и Intel® Small Business Technology (*). Тази уязвимост позволява на злонамерен субект без назначени привилегии да получава контрол върху функциите за управление, предоставяни от посочените продукти.

Моля, прегледайте повече подробности в уеб сайта на Intel:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) само „Intel® Active Management Technology“ е внедрен в продуктите на Toshiba.

2. Засегнати продукти

Всички продукти на Toshiba, въведени на пазара след 2010 г. и включващи централен процесор Intel® vPro™.

Моля, проверете списъка с продукти, за да проверите дали някои от вашите продукти са засегнати. Ако не сте сигурни, можете да използвате инструмент на Intel, чрез който да проверите дали разполагате със засегнат продукт: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Препоръки

Фърмуерната актуализация за продуктите на Toshiba ще бъде налична в края на месец май 2017 г. Toshiba ще публикува подробна планова информация на настоящия уеб сайт:

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Като превантивна мярка срещу потенциален злонамерен мрежов субект Toshiba препоръчва на потребителите да дезактивират „Intel® Active Management Technology“, като следват инструкциите в посочения по-долу уеб сайт:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие.
  • „Intel“ е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и други държави.
  • Други имена и марки може да са патентована собственост на различни физически или юридически лица.

Change is here

Dynabook Inc. (The former company name is Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) and its subsidiaries were deconsolidated from Toshiba Group on October 1, 2018.

Find out more