* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
ОБЩИ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ
1. Всички споменати продуктови спецификации са различни според модела, конфигурацията и локалното предлагане.
2. Графичен процесор (GPU)
Работните показатели на графичния процесор (GPU) може да се различават в зависимост от модела, конфигурацията на дизайна, приложенията, настройките на управлението на електрозахранването, както и от използваните функции. Работните показатели на графичния процесор се оптимизират само при опериране в променливотоков режим и може да се намалят значително при функциониране в режим на захранване от батерия.

Общата налична графична памет е сумарна, ако е приложимо, от специална видеопамет, системна видеопамет и споделена системна памет. Споделената системна памет ще е различна в зависимост от размера на системната памет и други фактори.
3. Памет (основна системна)
Възможно е част от основната системна памет да се използва от графичната система за графична работа и съответно размерът на наличната основна системна памет да е намален за други дейности на работа с компютър. Размерът на основната системна памет, определена за поддържане на графика, може да варира в зависимост от графичната система, използваните приложения, размера на системната памет и други фактори.

Компютри, конфигурирани с 32-битова операционна система, може да използват до 3 ГБ системна памет. Само компютри, конфигурирани с 64-битова операционна система, може да използват до 4 ГБ и повече системна памет.

Паметта HyperMemory™ се пресмята като съвкупна обща сума от локалната и системната памет, използвана от визуалния процесор (VPU), предназначен за използване при обработката и създаването на 3D и други изображения. Наличният размер на паметта HyperMemory™ се определя от размера на локалната графична памет и инсталираната системна памет.
4. Живот на батерията
Измерена от MobileMark® 2007. MobileMark е търговска марка на Business Applications Performance Corporation. Оценката е въз основа или на теста MobileMark Productivity 2007, моделиращ потребител, който извършва общи офис дейности с мобилен компютър, или на теста Reader 2007, моделиращ потребител, който чете документи. Вж. "Подробни спецификации" за използвания тест. Подробности за теста MobileMark 2007 са налице на www.bapco.com

Оценката е само за сравнителни цели и не е индикатор за живота на батерията, който ще се постигне от всеки отделен потребител. Действителният живот на батерията може да се различава значително от спецификациите в зависимост от модела на продукта, конфигурацията, приложенията, настройките за управление на захранването и използваните функции, както и от естествените разлики в производителността, произхождащи от дизайна на отделните компоненти. Оценката за живота на батерията се постига само при избраните модели и конфигурации, тествани от Toshiba при специфичните тестови настройки към момента на публикацията, и не е преценка на живота на батерията на система при условия, различни от тези специфични тестови настройки.

След определен период от време батерията може да загуби своята способност да работи при максимален капацитет и ще се наложи да бъде сменена. Това е нормално за всички батерии.
5. LCD дисплей
Влошаване на яркостта поради свойствена характеристика на LCD дисплея

След определен период от време и в зависимост от използването на компютъра яркостта на LCD екрана ще се влоши. Това е свойствена характеристика на LCD технологията.
6. Дисплей
На TFT дисплея могат да се появят малки ярки точки при включване на компютъра. Вашият дисплей съдържа извънредно голям брой тънкослойни транзистори (TFT) и е произведен с използване на свръхточна технология. Всякакви малки ярки точки, които може да се появят на дисплея, са свойствена характеристика на технологията за производство на TFT.

Максимална яркост е налична само при функциониране в променливотоков режим. Екранът ще избледнее, когато компютърът функционира на захранване от батерия, и няма да можете да увеличите яркостта на екрана.
7. Време за реакция на дисплея
Времето за реакция на дисплея се базира на информацията от доставчиците на дисплея. То може да е различно в зависимост от продуктовата конфигурация, компонентите на доставчика и/или средата, в която се използва компютърът.
8. Максимална яркост е налична в променливотоков режим
При някои модели максимална яркост е налична само при функциониране в променливотоков режим. Екранът ще избледнее, когато компютърът функционира на захранване от батерия, и няма да можете да увеличите яркостта на екрана.

Максимална яркост е налична само при функциониране в променливотоков режим. Екранът ще избледнее, когато компютърът функционира на захранване от батерия, и няма да можете да увеличите яркостта на екрана.

При някои модели максимална яркост е налична само при функциониране в променливотоков режим. Екранът ще избледнее, когато компютърът функционира на захранване от батерия, и няма да можете да увеличите яркостта на екрана.

Направете справка с документацията на своя компютър.
9. Централен процесор ("CPU")
Работните показатели на централния процесор в компютъра ви може да се различават от спецификациите при следните условия:
 1. използване на конкретни външни периферни продукти;
 2. използване със захранване от батерия вместо с променливотоково захранване;
 3. използване на определени приложения за мултимедия, компютърно генерирана графика или видео;
 4. използване на стандартни телефонни линии или нискоскоростни мрежови връзки;
 5. използване на софтуер за комплексно моделиране, като например високотехнологични приложения за дизайн;
 6. използване на няколко приложения или функции едновременно;
 7. използване на компютър в области с ниско въздушно налягане (висока надморска височина >1000 метра или >3280 фута над морското равнище);
 8. използване на компютър при температури извън диапазона от 5°C до 30°C (от 41°F до 86° F) или >25°C (77°F) на висока надморска височина (всички примери за температури са приблизителни и може да варират в зависимост от конкретния модел компютър – направете справка с документацията на компютъра си или посетете уеб сайта на Toshiba: se.computers.toshiba-europe.com и/или се обърнете към отдела за техническа поддръжка на Toshiba за допълнителна информация).


Работните показатели на централния процесор може да се отклоняват от спецификациите и поради конфигурацията на дизайна.

При определени условия компютърът може автоматично да се изключи. Това е нормална предпазна функция, предназначена да намали риска от загуба на данни или повреда на продукта, когато последният се използва извън препоръчваните условия. За да избегнете риска от загуба на данни, винаги правете резервни копия на информацията, като периодично ги съхранявате на външен носител с памет. За оптимална работа използвайте компютъра си само при препоръчваните условия. Прочетете допълнителните ограничения, съдържащи се в "Условия на околната среда" в документацията на компютъра. Свържете се с отдела за техническо обслужване и поддръжка на Toshiba за повече информация.

64-битовите процесори са проектирани, за да работят добре с 32- и 64-битови компютри.
При работата с 64-битови компютри трябва да са изпълнени следните хардуерни и софтуерни изисквания:
 • 64-битова операционна система;
 • 64-битов централен процесор, чипсет и BIOS (Главна система за управление на входа/изхода);
 • драйвери за 64-битово устройство;
 • 64-битови приложения.
Някои драйвери и/или приложения за устройства може да не са съвместими с 64-битов централен процесор и следователно може да не функционират правилно. 32-битова версия на операционната система е предварително инсталирана на вашия компютър, освен ако изрично не е упоменато, че операционната система е 64-битова. Вижте документацията на продукта или посетете страниците за продукта на уеб сайта за повече информация.
10. Защита срещу копиране
Приложими стандарти за защита срещу копиране, включени в определени носители, може да ограничат или да попречат на записването или преглеждането на носителите.
11. Капацитет на твърдия диск (HDD)
Един гигабайт (ГБ) означава 109 = 1 000 000 000 байта чрез степенуване на 10. Операционната система на компютъра обаче отчита капацитета на съхранение чрез степенуване на 2 за определението на 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта и следователно показва по-малък капацитет на съхранение. Наличният капацитет на съхранение ще бъде по-малък и ако продуктът включва една или повече предварително инсталирани операционни системи, като например операционни системи на Microsoft, и/или предварително инсталирани софтуерни приложения или мултимедийно съдържание. Действителният форматиран капацитет може да варира.
12. Възможности за кабелна и безжична комуникация
Възможностите за кабелна и безжична комуникация се прилагат в страни, където са одобрени.
13. Тегло
Теглото е различно според конфигурацията на продукта, компонентите на доставчика, променливостта на производството и избраните опции.
14. Защита срещу копиране
Приложими стандарти за защита срещу копиране, включени в определени носители, може да попречат на или да предотвратят записването или преглеждането на носителите.
15. Неприложими икони
Някои кутии за преносими компютри са проектирани да поберат всички възможни конфигурации за цяла серия на продукт. Възможно е вашият модел да няма всички функции и спецификации, съответстващи на всички икони или превключватели, означени на кутията на преносимия компютър, освен ако не сте избрали всички тези функции.
16. Подлежи на промяна
Независимо от това, че Toshiba е положила всички усилия към момента на публикуване, за да гарантира точността на предоставената тук информация, продуктовите спецификации, конфигурациите, цените и наличността на системи/компоненти/опции подлежат на промяна без предизвестие.

Спецификациите и цветовете на дизайна на продуктите подлежат на промяна без предизвестие и може да се различават от показаните. Допуска се възможността за наличие на грешки и пропуски.
17. Изображения
Изображенията, визуализирани на страниците на уеб сайта, са само с илюстративна цел. Изображенията имат са предназначени да помогнат при илюстрирането на начина на опериране на функцията и не са индикация за действителни относителни разлики.
18. Авторски права
Microsoft, Windows и Windows 7 са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни. Всички търговски марки се признават.

Intel, емблемата на Intel, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino и Centrino Inside са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, емблемата на Intel Centrino, емблемата на Intel, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, емблемата на Intel Inside, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, емблемата на MMX, емблемата на Optimizer, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune и Xircom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation или нейни дъщерни дружества в САЩ и други страни.
ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОДЕЛ И ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ
1. Безжична LAN мрежа/Atheros за 802.11a, b и g
Скоростта на предаване през безжичната LAN мрежа и разстоянието, до което може да достигне тази мрежа, може да варира в зависимост от заобикалящата електромагнитна среда, препятствия, дизайна и конфигурацията на точката за достъп, клиентския дизайн и софтуерната/хардуерната конфигурация. Действителната скорост на предаване ще е по-ниска от теоретичната максимална скорост.
2. За модели на Atheros
За да използвате функцията Atheros SuperAG™ или SuperG™, вашият клиент и точката ви за достъп трябва да поддържат съответната функция. Работените показатели на тези функции може да варират в зависимост от формата на предаваните данни.
3. За 802.11a, b и g
Скоростта на предаване през безжичната LAN мрежа и разстоянието, до което може да достигне тази мрежа, може да варира в зависимост от заобикалящата електромагнитна среда, препятствия, дизайна и конфигурацията на точката за достъп, клиентския дизайн и софтуерната/хардуерната конфигурация. [xx мбит/сек. е теоретичната максималната скорост съгласно стандарта IEEE802.11 (a/b/g).] Действителната скорост на предаване ще е по-ниска от теоретичната максимална скорост
4. За 802.11a, g и n
Новият адаптер за безжична мрежа "AR9281" подържа IEEE802.11b/g/draft-n, но не поддържа IEEE802.11a. Адаптерът за безжична мрежа се базира на спецификация на чернова на версията IEEE 802.11n и може да не е съвместим с определено Wi-Fi® оборудване или да не поддържа всичките му функции (напр. защита).
5. HD DVD технология – Обща информация
Тъй като HD DVD е нов формат, който използва нови технологии, могат да възникнат проблеми със съвместимостта и/или работата при някои дискове, цифрови връзки и други. Разширените интерактивни и навигационни функции на HD DVD видеоформата, включително, но не само, функциите Картина в картина (PIP) и поточно предаване на данни по мрежа не се поддържат от този продукт. Емблемата на приложението за HD DVD (HD DVD-ROM) представя съответствието на оптичното устройство с критериите за проверка на DVD форума за физическия формат HD DVD и не представя съответствието със спецификацията на HD DVD видео, определена от DVD форума.

Ключове за разширена система за достъп до съдържанието (AACS) са вградени във вашия персонален компютър с цел защита срещу копиране. От време на време се изисква подновяване на ключа за AACS, което се извършва лесно чрез свързване към интернет. Подновяването на ключа за AACS ще се предостави безплатно на закупилите продукта. Ако ключът за AACS не се поднови, софтуерът за HD DVD плейъра ще спре да възпроизвежда защитено с AACS HD DVD съдържание. Плейърът обаче ще продължи да възпроизвежда други видове съдържание, като например DVD дискове или незащитено HD DVD съдържание.

За повече информация за AACS посетете www.aacsla.com/home.
6. Възможности за възпроизвеждане на HD DVD
В зависимост от HD DVD съдържанието можете да изпитате "понижаване на кадрите" или по-ниска производителност. Ако вашият модел разполага с HDMI порт, гледането на HD DVD на външен дисплей ще изисква съвместим с HDCP HDMI™ или DVI вход. За гледане на HD DVD съдържание се изисква външно захранване. Тъй като захранването на централния процесор е отдадено на поддържането на функцията за възпроизвеждане на HD DVD дискове, трябва да затворите всички други приложения, преди да стартирате възпроизвеждане на HD DVD диск. Аудиосъдържание с висока скорост на семплиране (>48 КХц) ще намали тази скорост при използване на Dolby Virtualizer с външните високоговорители, аналоговия или цифровия аудиоизход (HDMI и S/P DIF).
7. Гледане на 1080i съдържание
Гледането на 1080i съдържание ще изисква външен или вътрешен дисплей, поддържащ разделителна способност от 1080i, и конвертирането към по-високо качество на DVD съдържание ще доведе до картина, близка до HD качество. Ефектът на подобренията може да варира в зависимост от качеството на съдържанието и капацитета/функциите/настройките на дисплея. В зависимост от качеството на съдържанието може да се забележи видеошум.
8. Blu-Ray Disc™ плейър
Технология на Blu-Ray Disc™ плейър. Възможни са проблеми със съвместимостта и/или функционирането. Някои интерактивни функции може да не се поддържат поради съвместимост, мрежови настройки или други условия. Ключове за разширена система за достъп до съдържанието (AACS) са вградени във вашия персонален компютър с цел защита срещу копиране. Изисква се периодично подновяване и то ще се предостави първоначално безплатно. След първоначалния период Corel Corporation ще предоставя подновявания на ключа за AACS според собствените си общи условия. За повече информация относно AACS посетете www.aacsla.com/home.

В зависимост от съдържанието на BD диска можете да изпитате "понижаване на кадрите" или по-ниска производителност. Гледането на външен дисплей изисква HDMI порт, поддържащ RGB/HDCP. За гледане на BD съдържание се изисква външно захранване. Функция за двоен преглед не се поддържа. Трябва да затворите всички други приложения по време на възпроизвеждане на BD диск.

Технология на Blu-Ray Disc™ плейър. Възможни са проблеми със съвместимостта и/или функционирането. Някои интерактивни функции може да не се поддържат поради съвместимост, мрежови настройки или други условия. Ключове за разширена система за достъп до съдържанието (AACS) са вградени във вашия персонален компютър с цел защита срещу копиране. Изисква се периодично подновяване и то ще се предостави първоначално безплатно. След първоначалния период Corel Corporation ще предоставя подновявания на ключа за AACS според собствените си общи условия. За повече информация относно AACS посетете www.aacsla.com/home.

В зависимост от съдържанието на BD диска можете да изпитате "понижаване на кадрите" или по-ниска производителност. Гледането на външен дисплей изисква HDMI порт, поддържащ RGB/HDCP. За гледане на BD съдържание се изисква външно захранване. Функция за двоен преглед не се поддържа. Трябва да затворите всички други приложения по време на възпроизвеждане на BD диск.

Допълнителни бележки/указания към ръководството за потребителя на плейъра на BD дискове:

Плейърът на BD дискове не поддържа възпроизвеждане на DVD. Използвайте "TOSHIBA DVD плейър" за възпроизвеждане на DVD дискове.

Поддържането на функцията за възпроизвеждане на BD дискове може да е различно при всеки BD диск. Свържете се с издателя на съдържанието директно, ако имате въпроси.

Не възпроизвеждайте Blu-ray диск, когато записвате телевизионна програма, независимо дали на живо, или предварително програмирано. Това може да предизвика грешки във възпроизвеждането на Blu-Ray диска или записването на телевизионната програма.

Докато възпроизвеждате BD-J запис, функциите с клавишни комбинации и за възобновяване на възпроизвеждането не се поддържат.

Плейърът на BD дискове не поддържа HD DVD дискове. За гледане с HD качество се изискват Blu-Ray дискове с високодетайлно съдържание.

Не поставяйте компютъра в режим на заспиване или хибернация, докато работи плейърът на BD дискове.

Регионалния код на вашия BD диск (видео) трябва да съвпада с регионалния код на вашия плейър на BD дискове. В противен случай BD дискът няма да се възпроизвежда правилно. Регионалните кодове могат да се зададат от WinDVD BD (раздел [Регион (Region)] в диалоговия прозорец [Настройка (Setup)]).

Уверете се, че сте свързали захранващия кабел на компютъра към работещ електрически контакт чрез променливотоковия адаптер, когато възпроизвеждате BD диск. В противен случай възпроизвеждането на Blu-ray може да не функционира гладко.

9. SRS
На някои модели на преносими компютри системата SRS TruSurround XT е налична само когато използвате приложения на WinDVD. SRS WOW е наличен само когато използвате Windows Media Player 9 в стандартния интерфейс на Windows.

При някои модели преносими компютри аудиоподобренията на SRS са налични само в операционната система на Microsoft Windows.

Прегледайте документацията на продукта, за да определите кое е приложимо за вашия модел преносим компютър.
10. Модели с функция за зареждане през USB в режим на неактивност
Функцията "USB Sleep & Charge" (зареждане през USB в режим на неактивност) може да не работи с някои външни устройства дори ако те са съвместими със спецификацията на USB. В тези случаи включете захранването на компютъра, за да заредите устройството.
11. Модели с GPS
Работните показатели на GPS устройството може да варират в зависимост от условията на околната среда, препятствията и смущенията от други радиовълни. Приемането на GPS сигнал от самостоятелно GPS устройство ще бъде по принцип по-добро от приемането на GPS сигнал от преносим компютър на същото местоположение поради възможни смущения на радиовълни от други компоненти вътре в компютъра.
12. Външен твърд диск, който се продава отделно като аксесоар
Един гигабайт (ГБ) означава 109 = 1 000 000 000 байта чрез степенуване на 10. Операционната система на компютъра обаче отчита капацитета на съхранение чрез степенуване на 2 за определението на 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта и следователно показва по-малък капацитет на съхранение. Наличният капацитет на съхранение ще бъде по-малък и ако компютърът включва една или повече предварително инсталирани операционни системи, предварително инсталирани софтуерни приложения или мултимедийно съдържание. Действителният форматиран капацитет може да варира.
13. За модели с ТВ тунер
ТВ тунерът ще функционира само в държавата, от която е закупен компютърът.

ТВ тунерът ще функционира само в държавата, от която е закупен компютърът.
Ако трябва да работите с компютъра си по време на гръмотевична буря и сте свързали ТВ тунера към външна антена, трябва да използвате компютъра в режим на променливотоково захранване. Променливотоковият адаптер предлага защита до известна степен срещу (но не предотвратява напълно) възможността от токов удар поради мълния. За пълна защита не работете с компютъра по време на гръмотевична буря.
14. Яркост на LCD дисплея и напрягане на очите
Яркостта на вашият LCD дисплей е близо до тази на телевизор. Препоръчваме да коригирате яркостта на LCD дисплея до удобно ниво, за да предотвратите възможно напрягане на очите.
15. Клавиатури, устойчиви на разливане на течности
Клавиатурите, устойчиви на разливане на течности, подпомагат предпазването на данните от случайно разливане на течности от до 30 мл, което ви дава 3 минути време да изключите компютъра и да запишете данните си.
16. Мобилна широколентова връзка
За предоставяне на услуги за мобилна широколентова връзка може да е необходим отделен абонамент. Услугата за мобилна широколентова връзка може да не се предлага във вашия регион. Обърнете внимание, че услугата за мобилна широколентова връзка може да е зависима от SIM картата, мрежата или съвместимостта на устройството. Обърнете се към оператора и/или представителя за информация относно предлагането, както и за повече подробности. Вградената мобилна широколентова връзка и всички упоменати спецификации са различни според модела и конфигурацията.
Откази от отговорност за HD DVD модели
1. Технология на HD DVD устройство
Тъй като HD DVD е нов формат, който използва нови технологии, могат да възникнат проблеми със съвместимостта и/или работата при някои дискове, цифрови връзки и други. Разширените интерактивни и навигационни функции на HD DVD видеоформата, включително, но не само, функциите Картина в картина (PIP) и поточно предаване на данни по мрежа не се поддържат от този продукт (вижте "Подробни спецификации" за HD DVD модела на Toshiba на www.computers.toshiba.com (на английски език) за важна информация относно възможностите за възпроизвеждане на HD DVD дискове). Емблемата на приложението на HD DVD (HD DVD-ROM) представя съответствието на оптичното устройство с критериите за проверка на DVD форума за физическия формат HD DVD и не представя съответствие със спецификацията на HD DVD видео, определена от DVD форума.

Ключове за разширена система за достъп до съдържанието (AACS) са вградени във вашия персонален компютър с цел защита срещу копиране. От време на време се изисква подновяване на ключа за AACS, което се извършва лесно чрез свързване към интернет. Подновяването на ключа за AACS ще се предостави безплатно на закупилите продукта. Ако ключът за AACS не се поднови, софтуерът за HD DVD плейъра ще спре да възпроизвежда защитено с AACS HD DVD съдържание. Плейърът обаче ще продължи да възпроизвежда други видове съдържание, като например DVD дискове или незащитено HD DVD съдържание. За повече информация относно AACS посетете www.aacsla.com/home (на английски език).

Ако вашият модел разполага с HDMI порт, гледането на HD DVD на външен дисплей ще изисква HDCP-съвместим HDMI™ или DVI вход.

В зависимост от HD DVD съдържанието можете да изпитате "понижаване на кадрите" или по-ниска производителност.

За гледане на HD DVD съдържание се изисква външно захранване.

Тъй като захранването на централния процесор е отдадено на поддържането на функцията за възпроизвеждане на HD DVD дискове, трябва да затворите всички други приложения, преди да стартирате възпроизвеждане на HD DVD диск.

Аудиосъдържание с висока скорост на семплиране (>48 КХц) ще намали тази скорост при използване на Dolby Virtualizer с външните високоговорители, аналоговия или цифровия аудиоизход (HDMI и S/P DIF).