* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

16 февруари 2015 г.


Уважаеми клиенти:


TOSHIBA EUROPE GMBH


Trend Micro / функция за защита на твърдия диск

Установихме, че инсталацията на определени версии на софтуера за защита на Trend Micro може неумишлено да забрани стартирането на функцията за защита на твърдия диск на Toshiba, която е налице при някои компютри от Toshiba.1

Trend Micro пусна актуализация на софтуера с цел да коригира този проблем и да се активира отново функцията за защита на твърдия диск на Toshiba. Ако към момента използвате софтуер за защита на Trend Micro и сте активирали функцията за автоматично актуализиране, съответната корекция на софтуера ще се приложи автоматично в системата ви. Ако предпочитате да инсталирате актуализацията на софтуера ръчно, отворете страницата за поддръжка на Trend Micro и изпълнете инструкциите, свързани с инсталираната от вас версия на софтуерната програма на Trend Micro.
Благодарим ви за непрекъснатата ви подкрепа на Toshiba и нейните продукти.

Допълнителни подробности:
Потенциално засегнати компютри от Toshiba:
Компютри от Toshiba с функция "защита на твърдия диск на Toshiba", на които е инсталирана програмата Trend Micro Internet Security версия 8.0, Trend Micro Premium Security версия 8.0 или Trend Micro Maximum Security версия 8.0. За да определите дали компютърът ви има "защита на твърдия диск", изпълнете инструкциите тук.

Решение:
Както е посочено по-горе, ако използвате софтуер за защита на Trend Micro и сте активирали функцията за автоматично актуализиране, софтуерът ви ще се актуализира автоматично. За да приложите актуализацията на софтуера ръчно, отворете страницата за поддръжка на Trend Micro и изпълнете инструкциите, свързани с инсталираната от вас версия на софтуерната програма на Trend Micro. Ако поради някаква причина не можете да използвате функцията за автоматично актуализиране на Trend Micro (т.е. вече сте деинсталирали версия 8.0 на софтуера за защита и др.), приложете програмата за актуализация при първа възможност, като посетите следната страница за изтегляне

Програма за актуализация: 
  • TOSHIBA HDD Protection Patch


Цялата информация и известието в настоящото съобщение подлежат на промяна без предизвестие.


1 "Защита на твърдия диск на Toshiba" предоставя защита на твърдия диск при удар, като предпазва твърдия диск на компютъра ви от евентуална повреда поради неочакван удар и вибрация. TOSHIBA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОВРЕДИ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ТВЪРДИЯ ДИСК.