* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА


Toshiba обявява програма за доброволна замаяна на променливотокови захранващи кабели за определени преносими компютри


На 25 ноември 2014 г. Toshiba Europe GmbH ("Toshiba") обяви програма за доброволна замяна на променливотокови захранващи кабели, продадени заедно с определени преносими компютри на Toshiba, произведени и/или заменени при ремонт. Към момента не може да се изключи вероятността отделни евентуално засегнати променливотокови кабели да са предпоставка за потенциален риск от прегряване или пожар.

Toshiba предлага безплатна замяна на евентуално засегнати променливотокови захранващи кабели.

Променливотоковите захранващи кабели, обхванати от тази програма за доброволна замяна, имат означение "LS-15" върху частта от кабела, която се включва в захранващия адаптер, и попадат в рамките на ограничен период на производство, който може да бъде установен от серийния номер на преносимия компютър. Вижте снимката по-долу, показваща местоположението на маркировката "LS-15".

Променливотокови захранващи кабели, които нямат маркировката "LS-15", не попадат в обхвата на тази програма за смяна.

захранващ кабел

За да разберете дали промеливотоковият ви кабел, предоставен с компютъра ви или заменен след ремонт, е обхванат от тази програма за доброволна замяна, посетете следния уеб сайт на Toshiba https://extranet.toshiba-tro.de/bg-BG/acreplacement.aspx и изпълнете указанията за регистрация за безплатно получаване на резервен променливотоков захранващ кабел.

Ако захранващият ви кабел попада в обхвата на програмата за доброволна замяна на Toshiba, трябва незабавно да изключите компютъра си от захранването и да изчакате резервния си захранващ кабел. Междувременно можете да продължите да използвате компютъра си със захранване от батерията.

Свържете се с центъра за контакти на Toshiba, ако имате въпроси относно тази програма за доброволна замяна. За намерите най-близкия център за контакти, използвайте нашата база данни с оторизирани сервизи по света и изберете съответната държава http://www.toshiba.eu/innovation/generic/ASP_SUPPORT/.