* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Продукти TransferJet™

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ
С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ

Трябва само да докоснете и получите
(„Touch and Get“) – от Android™ до Apple,
от смартфони до лаптопи и още!

Избор на серия за преглед
Всички продуктови спецификации са различни според конфигурацията и локалното предлагане. За да видите списък на отказите от отговорност за всеки продукт и модел и правна информация, щракнете тук.