* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Стандартна гаранция

Всички продукти на Toshiba се доставят с безплатна стандартна гаранция, която може да се различава в зависимост от продукта. По-долу ще намерите най-новите общи условия за стандартната гаранция според категориите продукти. 
Register now
To ensure optimum service and support, please register
your product or service now.
Register now
Find a service provider
To find an authorised service provider near you, please
use our global ASP database.
Find a service provider