Change is here

Dynabook Inc. (The former company name is Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) and its subsidiaries were deconsolidated from Toshiba Group on October 1, 2018.

Find out more
* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

ФОРМУЛЯР ЗА ИСК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

За да можете да подадете иск по силата на гаранцията за надеждност, продължете със следното:

СТЪПКА 1

Ако лаптопът ви има техническа неизправност, свържете се с центъра за поддръжка на Toshiba. Посетете toshiba-europe.com/asp-locator, за да намерите номера за държавата си, след което трябва само да изпълните указанията на служителя от телефонния център.

СТЪПКА 2

След като лаптопът ви бъде ремонтиран, попълнете този онлайн формуляр, качете съответните документи (вж. по-долу) и го изпратете. За допълнителна и по-подробна информация прегледайте Общите условия на адрес www.toshiba.bg/reliability.

Необходими документи:
Преди да попълните формуляра, трябва да подготвите следните документи за качване:

  • сертификат за регистрация на продукта;
  • доказателство за покупка;
  • доказателство за ремонт.

Файловете ви не трябва да са по-големи от 3 МБ.

* RCF_MANDATORY_FIELDS *

ЛИЧНИ ДАННИ

ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ВАШИЯ РЕМОНТИРАН ЛАПТОП

В съответствие с общите условия на промоцията за гаранция за надеждност с настоящото потвърждавам, че е възникнал дефект по силата на общите условия на промоцията и че лаптопът е бил ремонтиран на:

Прикачете доказателство за покупка, потвърждение за регистрация и доказателство за ремонт (ако има такова) с помощта на инструмента за качване по-долу, за да потвърдите иска си.

(формати: pdf, doc, png, jpeg , jpg)

Освен това са изпълнени следните критерии:

1. Продуктът е регистриран в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Потвърждението за регистрация е качено и ще бъде изпратено заедно с този онлайн формуляр.
2. Гаранцията за надеждност все още е валидна.
3. Доказателството за покупка е качено и ще бъде изпратено заедно с този онлайн формуляр.
4. Доказателството за ремонт (ако има такова) е качено и ще бъде изпратено заедно с този формуляр.
5. Аз съм собственикът на посочения по-горе лаптоп.

БАНКОВИ ДАННИ

Преведете цената за покупката, посочена в доказателството за покупка, към следната банкова сметка.